Γενικές πληροφορίες

Έφτασε η στιγμή που θέλετε να αυξήσετε την άπνοια και να βελτιώσετε τις επιδόσεις σας στη θάλασσα και την πισίνα με ασφάλεια; Αν ΝΑΙ, τότε ήρθες στη σωστή σχολή.

Γενικές πληροφορίες

Η αρχική επικοινωνία γίνεται μέσα από το τηλέφωνο της σχολής και το email.

Για να προσφέρουμε ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον υποψήφιο ώστε να καταγραφεί το ιστορικό του και οι στόχοι του (όπως προπονητικό, ιατρικό, διατροφικές συνήθειες, τι άθλημα μπορεί να κάνει κ.α.).

Έπειτα τα προγράμματα αποστέλλονται με email και με άλλα μέσα επικοινωνίας ανάλογα με τι εξυπηρετείται ο καθένας.

Και τέλος δίνεται η δυνατότητα φυσικής παρουσίας του προπονητή στον χώρο της προπόνησης κατόπιν συμφωνίας.